Un sentido global del lugar.

Doreen Massey
Un sentido global del lugar

Abel Albet i Núria Benach (ed.)
2012
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 2
ISBN: 978-84-9888-441-8
312 pag.


Doreen Massey és una de les geògrafes més influents del nostre temps. La seva obra ha sigut fonamental per la configuració de la Geografia Humana actual i ha impulsat fortament la reflexió sobre l’espai en totes les disciplines socials. Ha exposat amb brillantor la importància de conceptualitzar adequadament l’espai i el lloc per a poder entendre, interpretar i transformar el món. Els seus diversos interessos relacionats amb la teoria de l’espai i del lloc inclouen: la visió crítica de la globalització, el desenvolupament regional desigual, la rellevància d’allò local, i el compromís polític de l’anàlisi geogràfic. Massey franqueja amb facilitat les fronteres disciplinars, participa habitualment en els debats polítics del Regne Unit i contribueix decisivament a l’extensió de diverses formes d’activisme polític i social. Aquest llibre és un assaig crític sobre l’autora i la seva obra que inclou a més una selecció de textos fonamentals i un article inèdit.


Núria Benach és professora de geografia a la Universitat de Barcelona. S’interessa per les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos sobre les transformacions urbanes i la construcció socio-espacial de la diversitat.

Abel Albet és professor de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Interessat en el pensament espacial crític, els estudis urbans i les noves geografies culturals.

Ressenyes i documents relacionats

Perla Zusman, [2013]. Investigaciones Geográficas, n.81, p. 150-153.
José Ignacio Vigil, [2013]. Revista de geografía Norte Grande, n. 55, p. 177-181.
Doreen Massey, [2012]. Conferència al CCCB.
Oriol Nel·lo, [2012]. Blogspot.
Soledad A. Martínez, [2012]. Biblio 3W, 13:1023.
Álvaro Ardura, [2012]. ArquitecturaViva, n. 146 , p. 77.