La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical.

Edward W. Soja
La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical

Núria Benach i Abel Albet (ed.)
2010
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 1
ISBN: 978-84-9888-243-9
220 pag.


Edward Soja és un geògraf aclamat per les seves aportacions als aspectes espacials de la teoria social, la globalització i l’economia política urbana i regional. Professor de planificació urbana i regional a la UCLA, Soja ha dedicat les seves investigacions als processos de reestructuració urbana de Los Ángeles i a construir una perspectiva crítica sobre el desenvolupament de les ciutats i les regions. A més, Soja ha teoritzat brillantment sobre el paper de l’espai i de la geografia, especialment en la seva relació amb el temps i la història, utilitzant les teories i propostes de Lefevbre per a proposar una perspectiva geogràfica postmoderna. En les seves últimes publicacions ha suggerit una mirada geohistòrica a les ciutats, des dels seus inicis fins al seu desenvolupament més recent, que ell anomena “postmetròpolis”. Les seves investigacions més recents estan relacionades amb l’acció de les comunitats locals en relació a la justícia espacial. Aquest llibre és un assaig crític sobre l’autor i la seva obra que inclou a més una selecció de textos fonamentals i un article inèdit.


Núria Benach és professora de geografia a la Universitat de Barcelona. S’interessa per les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos sobre les transformacions urbanes i la construcció socio-espacial de la diversitat.

Abel Albet és professor de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Interessat en el pensament espacial crític, els estudis urbans i les noves geografies culturals.

Ressenyes i documents relacionats

Rodrigo H. Amuchástegui, [2013]. Reseñas bibliograficas. PAMPA, 09. p.257-264.
Aritz Tutor, [2013]. Boletín de la Asociación de Geográfos Españoles, n. 62, pàg. 535-566.
Francisco Morent, [2012]. Biblio 3W, Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales.
Oriol Nel·lo, [2011]. Biblio 3W, Revista biliográfica de Geografía y ciencias sociales.
Perla Zusman, [2011]. Reseñas. Investigaciones Geográficas, n.74.
D. Garcia Ramon, [2011]. Obrador Obert, butlletí digital de la Societat Catalana de Geografia.
Brais Estévez Villarino, [2010]. Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 57/2.
Catalina Serra, [2011]. Entrevista: Edward W. Soja. El País.