Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad.

Francesco Indovina
Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad

Oriol Nel·lo (ed.)
2012
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 4
ISBN: 978-84-9888-467-8
294 pag.


El procés d’urbanització, els seus origens, les seves formes, les potencialitats, les contradiccions i els problemes que se’n deriven: aquest és el tema central de l’obra de Francesco Indovina. Dels seus estudis han emergit diversos conceptes i propostes d’anàlisi, com els de “ciutat difusa” o “arxipèlag metropolità” àmpliament difosos i utilitats i que han fet d’Indovina un dels autors italians més influents en el camp de l’urbanisme i de l’anàlisi territorial. Però l’afany de Francesco Indovina no s’acaba en l’estudi, sinó que cerca de proporcionar claus per a governar el territori de manera més eficient, sostenible i socialment equitativa. Aquest volum explora la trajectòria de l’autor, en la que s’entrellacen de manera indissociable la tasca acadèmica i el compromís cívic, debat críticament les seves aportacions i ofereix una completa selecció dels seus treballs referents al procés d’urbanització contemporània i les possibilitats d’orientar-lo en benefici de la col·lectivitat.
Aquest llibre és un assaig sobre l’autor i la seva obra que inclou a més a més una selecció de textos fonamentals i un article inèdit.


Oriol Nel·lo és professor de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzat en els estudis urbans, ha combinat l’activitat docent i investigadora amb l’impuls de polítiques urbanístiques i territorials.

Ressenyes i documents relacionats

Margarida Mestre, [2014]. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 60:2, p. 438-440.
Pau Alegre, [2014]. Obrador Societat Catalana de Geografia.
Oriol Nel·lo, [2013]. Blogspot.
Francesco Indovina, [2013]. Treballs de la SCG, n. 75, p.149-164.
Helena Cruz, [2013]. La directa.
Elisabet Sau, [2012]. Butlletí digital de la SGC.
Francesco Indovina, [2012]. Conferencia CCCB.