Del mapa al laberinto.

Franco Farinelli
Del mapa al laberinto

Bernat Lladó (ed.)
2012
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 5
ISBN: 978-84-9888-542-2
272 pag.


La geografia és el saber arquetípic de la cultura occidental: a partir d’aquesta premisa Franco Farinelli recorre un camí fascinant a través de la història de la geografia i d’algunes de les fites que han marcat el pensament occidental. En el seu afany per representar el món, per dibuixar sobre un pla el cos esfèric de la Terra, els geògrafs haurien inaugurat l’epistemologia dominant de la nostra cultura. Des d’Anaximandre fins les actuals ciències cognitives, passant per Ptolomeu, Brunelleschi, Kant o Heidegger, el paradigma cognitiu fonamental d’Occident procedeix de la projecció cartogràfica. Un model que no només ha configurat la nostra ment i estructurat la nostra cultura sinó que ha produït el nostre territori. L’únic mode de sortir del paradigma cartogràfic és vèncer la por al laberint (la única representació possible del globus terraqui). Només dins el laberint podem comprendre la geografia d’avui i el món d’avui (la xarxa, allò virtual, el paisatge, el globus). Una geografia que no ha ni pot obeir més al punt de vista dictat pel mapa, sinó que s’ha d’obrir a una pluralitat de punts de vista. Aquest llibre és un assaig sobre l’obra de Franco Farinelli que inclou, a més una antologia de textos seus i un article inèdit.


Bernat Lladó és doctor en Geografia Humana per la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del col·lectiu (Sa)badall.

Ressenyes i documents relacionats

Franco Farinelli, [2013]. Conferencia en el CCCB
Oriol Nel·lo, [2013]. Blogspot.
Núria Font, [2013]. Butlletí digital de la SGC.