Pensar la ciudad en tiempos de crisis.

Horacio Capel
Pensar la ciudad en tiempos de crisis

Nuria Benach i Anna Fani A. (ed.)
2016
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 7
ISBN: 978-84-9888-718-1
300 pag.


Horacio Capel és un dels màxims exponents de la geografia espanyola. Encara avui, transcorreguts cinquanta anys des de l’inici de la seva trajectòria a la Universitat de Barcelona continua essent un referent obligat per a la geografia iberoamericana. A més d la seva amplíssima i diversa obra escrita Horacio Capel ha destacat per ser un animador incasnsable de la investigació i el debat a través de la seva tasca editorial, que inicià quasi paral·lalment a la seva vida acadèmica. Aquesta llibre és un assaig crític sobre l’autor i la seva obra amb especial èmfasi a la seva dedicació als temes urbans que, des del anys 1970, ha influït poderosament en la geografia urbana espanyola i internacional. L’obra inclou un selecció de textos fonamentals i un article inèdit.


Núria Benach és professora de geografia a la Universitat de Barcelona. S’interessa per les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos sobre les transformacions urbanes i la construcció socio-espacial de la diversitat.

Ana Fani A. Carlos és professora de geografia a la Universidad de Sao Paulo; coordina el grup GESP dedicat a l’estudi de la metròpoli paulista i la seva obra està dedicada a analitzar les contradiccions del procés de desenvolupament urbà capitalista.

Ressenyes i documents relacionats