Un sociólogo urbano a contracorriente.

Jean-Pierre Garnier
Un sociólogo urbano a contracorriente

Rosa Tello (ed.)
2016
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 8
ISBN: 978-84-9888-758-7
256 pag.


Els temes centrals de l’bra del sociòleg urbà francès Jean-Pierre Garniersón l’urbanització capitalista, les seves conseqüències socio-espacials, i el paper que els tècnics i intel·lectuals especialitzats han jugate n allò urbà per a justificar les polítiques i les transformacions territorials i urbanes. Els seus textos consideren l’urbanisme i les seves pràctiques com a instruments d’intervenció de l’Estat en el territori i en l’espai urbà; així, segons Garnier, les estratègies d’acumulació de capital de la classe dominant i la corresponent ideologia es converteixen en instruments que l’Estat utilitza per a neutralitzar les possibles oposicions socials a les pràctiques de l’urbanisme capitalista. La seva obra no queda al marge dels successius contextos polítics de l’Estat francès a partir dels anys setanta; amb la crítica a la ideologia suposadament crítica, desmantella l’ús i aplicació de concepte de moda com “dret a la ciutat” “participació”, “sostenibilitat”, “seguretat”… per reubicar-los en la seva concepció originària i revolucionària. Aquest llibre és un assaig crític sobre l’autor i la seva obra que inclou, a més, una selecció de textos i un article inèdit.


Rosa Tello és professora de geografia a la Universitat de Barcelona. S’interessa per les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos sobre les transformacions urbanes i la construcció socio-espacial de la diversitat.

Ressenyes i documents relacionats: