Gentrificación urbana y desarrollo desigual.

Neil Smith
Gentrificacón urbana y desarrollo desigual

Luz Marina Garcia Herrera i Fernando Sabaté Bel (ed.)
2015
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 6
ISBN: 978-84-9888-670-2
375 pag.


Neil Smith, prematurament desaparegut el 2012, va tenir una enorme influència en la disciplina geogràfica i en els estudis socials en general. Dotat d’una rigorosa i creativa habilitat dialèctica, establi connexions que van permetre comprendre fenòmens i processos aparentment distants: la gentrificació; el desenvolupament geogràfic desigual i el seu paper clau en la supervivència del capitalisme; la producció de coneixement geogràfic i l’imperialisme. I va saber defensar la pertinència de l’ideal revolucionari, indagació que deixà incompleta tot i que plena de suggeriments per a totes les persones interessades en un futur tan incert com esperançador. La seva militància i activisme en molts i diversos fronts és avui encara un referent de compromís i implicació per als científics socials.


Luz Marina García Herrera és catedràtica de geografia a la Universidad de La Laguna. S’interessa per la producció de l’espai urbà i les seves implicacions socials i polítiques, i els espais públics urbans.

Fernando Sabaté Bel és professor de geografia avla Universidad de La Laguna i activista polític. Interessat en la geografia històrico-cultural i en els processos de transformació dels espais rurals vernàculs.

Ressenyes i documents relacionats:

Blanca Ramirez, [2017]. Journal of Latin American Geography, p. 175-177.
Oriol Nel·lo, [2016]. Blogspot.
Garcia Herrera, L. M., Sabaté Bel, F., [2016]. Biblio 3W. 11:1178.
Col·liqui internacional: Capitalisme global i processos de regeneració urbana. Homenatge a Neil Smith. CCCB, [2015].
Núria Benach i Abel Albet, [2017]. Gentrificacion as a Gobal Strategy. Neil Smith and Beyond.