Geografía contra el neoliberalismo.

Richard Peet
Geografía contra el neoliberalismo

Núria Benach(ed.)
2012
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 3
ISBN: 978-84-9888-457-9
320 pag.


Richard Peet, professor a la Facultat de Geografia de la Clark University (Worcester, MA, USA), ha exercit un paper molt destacat en el pensament geogràfic internacional, tant des del punt de vista estrictament intel·lectual com pel seu compromís obert i activisme polític contra la injustícia i la desigualtat. Per Peet, ferm defensor de la teoria marxista, el coneixement geogràfic ha d’utilitzar-se per promoure el canvi social, tal com mostra la seva copiosa producció científica dedicada a temes com la geografia de la pobresa, les teories sobre el desenvolupament, o el paper de la ideologia i el poder en les estratègies de les organitzacions econòmiques internacionals. A més, Peet s’ha interessat per la teoria social i el pensament geogràfic, denunciant la càrrega ideològica i les nefastes conseqüències socials de les idees científiques aparentment inqüestionables. La vinculació entre treball acadèmic i activisme polític l’ha portat també a dedicar el seu esforç a l’edició de revistes de caràcter explícitament radical (Antipode, Human Geography) que constitueixen un referent central del pensament espacial crític.
Aquest llibre és un assaig sobre l’autor i la seva obra que inclou a més a més una selecció de textos fonamentals i un article inèdit.


Núria Benach és professora de geografia a la Universitat de Barcelona. S’interessa per les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos sobre les transformacions urbanes i la construcció socio-espacial de la diversitat.

Ressenyes i documents relacionats

Fabiana Valdoski, [2014]. Grupo de Geografía Ubrana Grítica Radical (GESP), USP.
Richard Peet, [2013]. Transcripció conferència a la SGC. Treballs de la SGC, n. 75, p. 183-193.
José María Iranzo, [2013]. Le Monde Diplomatique, n. 214.
Richard Peet, [2012]. Locura y civilización. Web Espai Icaria.
Andoni Egia i Núria Font, [2012]. Entrevista a Richard Peet. El viejo Topo, n.299, p. 26-31.
Clark News & Media Relations, [2012].
Luis Roca, [2012]. Rebelión.
Núria Font, [2012]. Obrador Obert Societat Catalana de Geografia.
Conferència Richard Peet CCB, [2012]. Neoliberalisme, capitalisme financer i crisi.