El arte de la geografía.

Yi-Fu Tuan
El arte de la geografía

Joan Nogué (ed.)
2018
Barcelona:Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 11
ISBN: 978-84-9888-815-7
263 pag.


Yi-Fu Tuan és molt més que un geògraf: és un gran humanista, una ment lúcida, un lliurepensador i un brillant assagista, que té el privilegi d’ajuntar en una mateixa persona el millor de les tradicions oriental i occidental. Com a màxim representant de la denominada geografia humanística, Tuan cerca de comprendre com els ésser humans es relacionen amb el seu entorn, com creen llocs i imbueixen de significat l’espai geogràfic i com es genera el sentit del lloc. Les seves aportacions sobre la noció del bé comú, el paper de la comunitat en la construcció cultural del lloc i del paisatge, les geografies emocionals o les cartografies de la vida quotidiana, temes que avui marquen l’agenda de les geografies més innovadores, es van avançar al seu temps. Heus aquí, doncs, un autor apassionant, de lectura fàcil i amena, que interessarà a qualsevol persona, de qualsevol origen i formació professional. En mans de Yi-Fu Tuan, la geografia és més que una ciència: és també un art.


Joan Nogué es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona. Ha sido director del Observatorio del Paisaje de Cataluña. Se doctoró en la Universitat Autònoma de Barcelona y amplió su formación en la Universidad de Wisconsin en Madison (EE.UU.), bajo la tutela de Yi-Fu Tuan. Es miembro numerario del Institut d’Estudis Catalans (IEC) y del comité científico de la Fondazione Benetton Studi Ricerche (Italia).

Ressenyes i documents relacionats

Yi-Fu Tuan, [2018]. Missatge per a la presentació del llibre.
Raquel Urroz, [2018]. Investigaciones Geográficas, n.97, p 1-3, reseñas.
Joan Nogué, [2018]. Treballs de la SGC, n.85, p.219-236.
Blackdolphin, [2018]. HISLIBRIS, libros de historia, libros con historia.