Activitats


ACTIVITATS ORGANITZADES:

2012

– Grup de Debat «Espacios Críticos»: Sèrie de seminaris per al debat i difusió dels llibres de la col·lecció «Espacios críticos», celebrats a l’Espai Icaria (Barcelona) el 19 de març de 2012, el 24 d’abril de 2012, el 5 de juny de 2012, el 8 d’octubre de 2012; dirigits per Abel Albet i Núria Benach.

– Global y local. Grup de Debat Espacios Críticos, Espai Icaria, Barcelona, 5 de juny de 2012. Conferència de Doreen Massey i presentació pública (Abel Albet, Núria Benach) del llibre Doreen Massey. Un sentido global del lugar.

– Espacio, lugar y política en el momento actual. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 6 de juny de 2012. Conferència de Doreen Massey i presentació pública (Abel Albet, Núria Benach, Maria Dolors Garcia Ramon) del llibre Doreen Massey. Un sentido global del lugar.

– Espacio, lugar y política en el momento actual. Traficantes de Sueños, Madrid, 7 de juny de 2012. Conferència de Doreen Massey i presentació pública (Abel Albet, Núria Benach) del llibre Doreen Massey. Un sentido global del lugar.

– Radical Intellectuals in a Time of Crisis. Grup de Debat Espacios Críticos, Espai Icaria, Barcelona, 8 d’octubre de 2012. Conferència de Richard Peet i presentació pública (Abel Albet, Núria Benach) del llibre Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo.

– Neoliberalismo, capitalismo financiero y crisis. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 9 d’octubre de 2012. Conferència de Richard Peet i presentació pública (Núria Benach, Joan Martínez Alier) del llibre Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo.

– The radicalization of geography. Conferència de Richard Peet (presentació de Núria Benach) a la Societat Catalana de Geografia-Institut d’Estudis Catalans; Barcelona, 10 d’octubre de 2012

– Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 13 de novembre de 2012. Conferència de Francesco Indovina i presentació pública (Abel Albet, Oriol Nel·lo, Antonio Font) del llibre Francesco Indovina. Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad.

– De la ciutat difusa a l’arxipèlag metropolità. Conferència de Francesco Indovina (presentació d’Oriol Nel·lo), Societat Catalana de Geografia-Institut d’Estudis Catalans; Barcelona, 15 de novembre de 2012.

2013

– Sobre la justícia espacial i la rellevància de l’espai per a l’anàlisi social. Conferència impartida (Abel Albet, Núria Benach) a l’Ateneu Candela sobre el llibre Edward Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical; organitzat per la Llibreria Synusia en el marc del cicle de conferències «Espais Crítics: Aportacions conceptuals per a l’anàlisi crítica de la societat des d’una perspectiva espacial» dirigit per Abel Albet i Núria Benach; Terrassa, 6 de febrer de 2013.

– Presentació (Abel Albet, José I. Vigil, Rodrigo H. Amuchástgui) de la col·lecció Espacios Críticos a l’Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires; 28 de febrer del 2013 [http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/espacios_criticos_28_feb_2013.html]

– Capitalisme financer, neoliberalisme i catàstrofe ambiental. Conferència impartida (Núria Benach) a l’Ateneu Candela sobre el llibre Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo; organitzat per la Llibreria Synusia en el marc del cicle de conferències «Espais Crítics: Aportacions conceptuals per a l’anàlisi crítica de la societat des d’una perspectiva espacial» dirigit per Abel Albet i Núria Benach; Terrassa, 6 de març de 2013.

– Contested discourses/politics of austerity: a vision from Barcelona. Ponència invitada (Núria Benach) a l’acte Spatial Politics: A Conversation – Doreen Massey. Organitzat pel Department of Geography de la University of Durham, el Department of Geography de la University of Glasgow, l’OpenSpace Research Centre de la Open University, juntament amb la Royal Geographical Society. Celebrat a la Royal Geographical Society. Londres (Regne Unido), 8 març 2013

La urbanització s’escampa, com la governem? Conferència impartida (Oriol Nel·lo, Pere Montaña) a l’Ateneu Candela sobre el llibre Francesco Indovina. Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad; organitzat per la Llibreria Synusia en el marc del cicle de conferèncias «Espais Crítics: Aportacions conceptuals per a l’anàlisi crítica de la societat des d’una perspectiva espacial» dirigit per Abel Albet i Núria Benach; Terrassa, 3 d’abril de 2013.

– La responsabilitat dels llocs en el context global i davant el discurs de l’economia financera. Conferència (Abel Albet) impartida a l’Ateneu Candela sobre el llibre Doreen Massey. Un sentido global del lugar; organitzat per la Llibreria Synusia en el marc del cicle de conferèncias «Espais Crítics: Aportacions conceptuals per a l’anàlisi crítica de la societat des d’una perspectiva espacial» dirigit per Abel Albet i Núria Benach; Terrassa, 8 de maig de 2013.

– Globalització i sobirania: el límits de la raó cartogràfica. Conferència impartida (Bernat Lladó) a l’Ateneu Candela sobre el llibre Franco Farinelli. Del mapa al laberinto; organitzat per la Llibreria Synusia en el marc del cicle de conferències «Espais Crítics: Aportacions conceptuals per a l’anàlisi crítica de la societat des d’una perspectiva espacial» dirigit per Abel Albet i Núria Benach; Terrassa, 5 de juny de 2013.

– La fi del Nou Món i l’inici del nostre: el retorn de la geografia. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 30 de novembre de 2013. Conferència de Franco Farinelli i presentació pública (Bernat Lladó, Núria Benach) del llibre Franco Farinelli. Del mapa al laberinto.