Objectius


A nivell internacional, hi ha una base conceptual i teòrica molt consistent de treballs geogràfics crítics, amb un enorme potencial per explicar i realitzar propostes envers els grans problemes del món que, tanmateix, són molt desconeguts per la inexistència de traduccions i estudis adequats. La col·lecció «Espacios Críticos» consisteix en la presentació, estudi i traducció d’una antologia de textos de científics socials que són referents mundials juntament amb un estudi crític de la seva obra; això requereix la realització de viatges d’estudi, la realitzación d’entrevistes, la traducció de textos i la presentació de resultats.