Reptes espacials de la crisis global: per una necessària renovació conceptual [ESPRECO].

La crisi global es caracteritza per una creixent polarització social i espacial, per l’increment de les problemàtiques ambientals i per una notable agitació sòcio-política que, en ocasions, arriba a esclatar en conflictes oberts. Aquesta complexa i inèdita combinació, genera una realitat que ja no és possible interpretar, i ni tan sols abordar, amb els instruments analítics habituals, que han arribat fins i tot a convertir-se en part del problema. És per això que sembla necessari repensar els conceptes i les teories per tal d’entendre i afrontar els canvis accelerats del món, marcats per uns processos d’intensificació i desequilibri en les relacions entre els territoris i per una complexa problemàtica derivada de la urbanització planetària.

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Referència: CSO2013-44665-P.
Import concedit: 30.000 €

Membres: Abel Albet Mas, Núria Benach Rovira; Helena Cruz Gallach; Xavier Ferrer Gallardo; Luz Marina García Herrera; Maria Dolors Garcia-Ramon; Bernat Lladó Mas; Xavier Oliveras González; Socorro Pérez Rincón; Álvaro Sevilla Buitrago; Rosa Tello Robira; Perla Zusman.