Objectius


La proposta és l’organització d’unes jornades científiques amb una durada de dos dies i consistents en quatre conferències principals a càrrec dels majors especialistes internacionals en l’obra de Neil Smith i en les temàtiques que ell va desenvolupar. Les jornades estaran obertes a més a la presentació de comunicacions per part d’investigadors que han aplicat les teories de Neil Smith en els seus treballs. A més del previsible impacte durant la celebració de les jornades (tant pel prestigi dels conferenciants convidats com per l’oportunitat de debat ciutadà al voltant d’una problemàtica candent en moltes ciutats espanyoles i de tot el món), la posterior publicació d’un llibre recollint les principals conclusions i reflexions assolides haurà de servir d’instrument difusor permanent, a nivell mundial, del que hagi sorgit en les Jornades.

L’organització de les jornades anirà a càrrec del Grup de Recerca «Espais Crítics», amb una ja notable trajectòria i prestigi, en el context de les ciències socials espanyoles i llatinoamericanes, en el seu afany per promoure el debat i assegurar la difusió d’idees i conceptes punters en la reflexió contemporània sobre la societat i el territori. La influència i incidència del Grup (que es converteix en equip sol·licitant en aquesta convocatòria) cavalca entre el món acadèmic i el dels moviments ciutadans; això pretén ser utilitzat com una oportunitat de difusió, divulgació i debat sobre una temàtica molt estudiada a l’acadèmia i molt viscuda per la ciutadania (els processos de regeneració / gentrificació) comptant com a coartada el merescut homenatge a l’obra i la figura de Neil Smith, sense cap dubte el major estudiós d’aquesta temàtica.

L’esdeveniment es durà a terme en el marc del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ben conegut pel caràcter innovador i cosmopolita del seu programa d’activitats. El CCCB es converteix, doncs, en el fòrum i altaveu òptim per a una proposta d’aquest tipus ja que la seva audiència habitual transcendeix l’estricte àmbit acadèmic fins permear fàcilment en el seu context ciutadà immediat, el que és especialment desitjable en plantejar com a temàtica central de les jornades la problemàtica de la regeneració / gentrificació, que afecta de manera directa al barri en el qual es localitza al CCCB. El necessari aval científic ve donat per la implicació de membres de tres universitats (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya) a l’equip sol·licitant i el comitè organitzador, així com l’existència d’un potent comitè científic constituït per grans experts en la temàtica de la gentrificació i en la trajectòria de Neil Smith. Tots dos comitès han propiciat la participació, com a conferenciants convidats, de les més destacades personalitats mundials sobre aquestes mateixes temàtiques, alguns d’ells considerats veritables figures en els debats contemporanis en ciències socials.

Tot això fa presagiar que aquestes Jornades es converteixin en un notable fita, tant a nivell nacional com internacional, en el debat sobre gentrificació i processos urbans alhora que un referent destacat en el record del professor Smith.

Els objectius essencials que es plantegen amb la celebració d’aquestes Jornades són:


• contribuir a una major difusió i coneixement de l’obra de Neil Smith, tant entre el món acadèmic i professional com entre la ciutadania interessada en les problemàtiques pròpies dels processos de regeneració i transformació urbana;
• difondre els treballs ja realitzats que apliquin les teories i conceptes introduïts per Neil Smith;
• posar de rellevància l’actualitat i utilitat del treball de Neil Smith en l’actualitat;
• posar en contacte els estudiosos que, des d’òptiques i disciplines diferents (geografia, sociologia, arquitectura, urbanisme, antropologia, etc.), estan involucrats en investigacions relacionades amb la gentrificació o regeneració urbana;
• servir de fòrum de debat entre els estudiosos de la regeneració urbana i la ciutadania que protagonitza (en positiu o en negatiu) els processos i problemàtiques derivades d’aquesta regeneració;
• generar i orientar el debat sobre els processos de regeneració urbana i les seves implicacions en la realitat social, política i econòmica de les ciutats contemporànies.